Privacy

Wij gaan zorgvuldig om met privacy en privacygevoelige gegevens en doen dit binnen de grenzen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en/of andere geldende privacy regels. In deze Privacyverklaring informeren wij je over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken, voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken, hoe je je privacy rechten kunt uitoefenen en andere informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn gegevens die gebruikt kunnen worden om een individu te identificeren of die aan een individu kunnen worden gekoppeld. Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle wervingsactiviteiten en op de website: https://werkenbij.kamera-express.nl  in het kader van werving en selectie.